Itsenäinen Mary Kay -ura

Itsenäisen uramahdollisuuden ansiomahdollisuudet ovat rajattomat ja koska työ on yksityisyrittämistä ansiotasoa ei voi taata. Tulot riippuvat monista tekijöistä: henkilökohtaisista tavoitteista ja siitä, kuinka paljon aikaa ja energiaa itsenäiseen liiketoimintaan sijoittaa.

Monet Itsenäiset Ihonhoitokonsultit harjoittavat liiketoimintaa osa-aikaisesti lyhytaikaisten taloudellisten päämäärien, kuten lahjojen, perhelomien tai säästöjen rahoittamiseksi. Toiset rakentavat itsenäistä uraa lopettaakseen muut työt ja harjoittaakseen liiketoimintaa kokoaikaisesti.

Itsenäisenä Ihonhoitokonsulttina päätät itse, kuinka paljon panostat uraasi. Mary Kay Ash: ”Set your goals and hang on to them until they are a reality. You’ve got to believe it before you will ever see it. Whatever the mind can perceive and believe, you can achieve!”

Mary Kay Ash ei pitänyt hyökkäävästä myyntityylistä. Vaikka sinnikkyys on tärkeä ominaisuus myyntityössä, Mary Kayssa on huomattu, että menestyneimmät Itsenäiset Ihonhoitokonsultit ovat harkitsevia ja huomaavaisia sekä toteuttavat Kultaista sääntöä kunnioittavassa hengessä kaikessa toiminnassaan.

Myynnissä ja tiiminrakennuksessa suosittelemme, että Itsenäiset Ihonhoitokonsultit asettuvat toisen asemaan ja kohtelevat muita, niin kuin haluaisivat itse tulla kohdelluiksi. Mary Kay Ashilla oli tapana sanoa: ”You have a wealth of influence, and everyone you meet forms an impression of you by your words and actions. So make the Golden Rule your way of life.”

Itsenäisellä uralla pidemmälle ehtineet Itsenäiset Sales Directorit ja National Sales Directorit sanovat usein elävänsä unelmaansa. He kertovat itsenäisen Mary Kay -liiketoiminnan joustavuudesta ja siitä, että se mahdollistaa laatuajan viettämisen perheen kanssa. He saavat nauttia palkinnoista, kuten autoedusta ja taloudellisista eduista, joiden ansiosta he ovat ehkä voineet lopettaa muut työt. Miten tuo kaikki on mahdollista saavuttaa?

Älä usko hetkeäkään, etteivätkö he olisi työskennelleet hartiavoimin päästäkseen nykyiseen asemaansa. Mary Kay Ashin filosofia ja periaatteet on helppo ymmärtää väärin. Elämän asettaminen tärkeysjärjestykseen ei tarkoita sitä, ettei tarvitsisi tehdä työtä tai uhrauksia menestyksen eteen. Joustavuus päättää omasta ajankäytöstä erottaa Mary Kayn itsenäisen uramahdollisuuden muista, tyypillisistä työsuhteista.

Työantajat edellyttävät yleensä työntekijöiden olevan toimistolla normaalina työaikana, eikä omista työajoista välttämättä voi itse päättää. Itsenäisenä Ihonhoitokonsulttina olet oma pomosi ja päätät itse omat työaikasi. Asetat omat aikataulusi ja päätät, mihin tahtiin etenet uraportailla.

Jos haluat vain vähän lisätuloja päätyösi ohella, itsenäiseen Mary Kay -työhön ei tarvitse osoittaa kovinkaan paljon tunteja. Jos haluat lopettaa muun työn ja korvata tulot itsenäisellä liiketoiminnalla, tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan työtunteja. Päätös on kuitenkin sinun.

Jos olet juuri hankkinut Starter Kitin, saatat miettiä, kuinka suuren varaston tarvitset liiketoiminnan aloittamiseksi. On jokaisen henkilökohtainen päätös, ostaako tuotteita varastoon vai ei. Itsenäisen Mary Kay -liiketoiminnan aloittamiseksi ei edellytetä tuotevarastoa. Monet aloittavat aluksi ilman varastoa ja tarkistavat tilannetta sitä mukaa kun heille alkaa selvitä, kuinka laajaksi liiketoiminta muodostuu.

Mary Kay Ashin mielestä sopivankokoisesta varastosta oli hyötyä. Hänestä oli hienoa voida vastata asiakkaan tuotetarpeisiin välittömästi. Se oli hänestä hyvää asiakaspalvelua, ja hän tiesi sen auttavan vakaan ja uskollisen asiakaskunnan luomisessa.

Jos päätät sijoittaa varastoon, voit luottaa siihen, että saat tuotemyynnin tueksi paljon materiaalia ja myyntivinkkejä. Myös muut menestyvät Itsenäiset Ihonhoitokonsultit tarjoavat mielellään apua, neuvoja ja vinkkejä. Toisinaan liiketoiminnan kasvuun johtavien strategioiden luomiseksi tarvitaan vain näkökulman vaihtoa.

Myyntiarvioita vastaava, tasapainoinen varasto on tärkeä menestyksen osatekijä niin Mary Kayssa kuin muussakin liiketoiminnassa.

Mary Kay® -tuotteet

Kehitämme uusia tuotteita ja pidämme itsemme ajan tasalla trendien suhteen säilyttääksemme kilpailukykyisen aseman. Uusien tuotteiden säännöllinen lanseeraaminen on välttämätöntä innovaatioihin perustuvilla markkinoilla. Vastaamme kuluttajien tarpeisiin tuomalla säännöllisesti markkinoille uusia, erityistarpeisiin suunnattuja tuotteita, jotka täydentävät ihonhoitosarjojamme.

Kausitrendeihin vastaavia Limited Edition -tuotteita tulee valikoimaan väliaikaisesti. Ydintuotesarjoja päivitetään 3–5 vuoden välein vastaamaan ihonhoidon uusimpia innovaatioita.

Myös tuotepakkauksia uudistetaan pakkausmuotoilun suuntausten mukaan, jotta ne pysyvät ajankohtaisina ja puoleensavetävinä. Kosmetiikka-alalla reagoidaan muutoksiin nopeasti, ja uutuudet houkuttelevat kuluttajia, kuten muoti-, auto- ja elektroniikka-aloilla.

Pyrimme ilmoittamaan itsenäiselle myyjäkunnalle perusvalikoiman muutoksista hyvissä ajoin, jotta myyjät voivat sopeuttaa ostonsa ja mukauttaa varastonsa muutoksia silmällä pitäen.

Suoramyyntiala

Suoramyynti eli verkostomarkkinointi on tuotteiden tai palveluiden myymistä suoraan henkilöiden välillä ilman kiinteää myyntipaikkaa. Suoramyynnissä myyjä on yhteydessä asiakkaaseen kahden kesken tai ryhmässä esimerkiksi ihonhoitotilaisuudessa tai internetin välityksellä tai puhelimitse.

Suoramyynti sopii kaikenikäisille ihmisille tulotasosta riippumatta. Se on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat päättää itse ajankäytöstään ja joustavuutta elämäänsä. Suoramyynti sopii niille, jotka

  • ovat yrittäjähenkisiä
  • pitävät ihmisten parissa työskentelemisestä
  • kaipaavat vapaampaa työympäristöä
  • haluavat täydentää tulojaan ilman suurta sijoitusta.