Forskning och utveckling

Produktsäkerhet är Mary Kay Inc.s högsta prioritet. Ett vanligt år spenderar Mary Kay Inc. miljontals dollar och genomför fler är 500 000 tester för att säkerställa att alla Mary Kay®-produkter klarar kraven på högsta säkerhet, kvalitet och prestanda. Genom att kombinera ett vetenskapligt perspektiv med en förståelse för konsumentens behov och önskemål levererar Mary Kays Research and Development Team kontinuerligt innovativa, högpresterande produkter till fler än 35 marknader världen över. Eftersom Mary Kay Inc. övervakar varje steg i produktcykeln, från inspiration till utformning och distribution, måste varje ny produkt passera en rad stränga forskar- och konsumenttester. Mary Kays forskare studerar nya ingredienser och formulas och testar dem avseende säkerhet, kvalitet, stabilitet, renhet, effektivitet på huden, produktanvändning och kundacceptans.

Klinisk och konsumentbaserad utvärdering

Avdelningen för klinisk och konsumentbaserad utvärdering är inriktad på att fastslå behoven hos dem som använder Mary Kays produkter. Där testas och och mäts säkerheten, effektiviteten och den övergripande prestationen hos Mary Kays produkter tillsammans med konsumenter. Detta hjälper företaget att ta fram och formulera fördelarna hos produkterna.

Kliniska effektivitetstester

Kliniska tester av effektiviteten hjälper till att ta fram de produktanspråk som används i marknadsföringen och hjälper konsumenterna att bestämma sig för och jämföra en produkts effektivitet, till exempel: ”85 procent såg en förbättring i hudens struktur” och ”73 procent såg en reducering av fina linjer”. Testerna utförs av legitimerade dermatologer för att få fram en expertbedömning av deltagarna i de kliniska studierna.

Kliniska säkerhetstester

Kliniska säkerhetstester utvärderar Mary Kay®-produkterna tillsammans med konsumenter för att fastslå deras eventuella irritations- eller allergipotential. Dessa studier utförs för att säkerställa produktsäkerheten och för att förse konsumenterna med relevant produktinformation, till exempel om en produkt är ”lämplig för känslig hud och känsliga ögon”, ”säker för kontaktlinsbärare” eller ”icke portilltäppande”.

Konsumenttester

Mary Kay Inc. lyssnar på vad kvinnor vill ha. Som en del av företagets ständiga strävan att säkerställa att Mary Kays produkter möter eller överträffar konsumenternas förväntningar, använder och utvärderar tusentals kvinnor årligen Mary Kay®-produkter världen över under ledning av konsumentforskningsexperter. Detta hjälper företaget att bättre förstå hur produkterna uppfattas av konsumenterna. Detta sker genom studier där produkterna används i hemmet, genom centrala tester samt genom kvalitativa fokusgrupper och intervjuer. Dessa studier bidrar till att fastslå hur nya produkter fungerar tillsammans med befintliga produkter och ger användbara insikter i hur människor använder en produkt, hur ofta de använder den och vilka resultat eller förbättringar de skulle vilja se.

Vårt team är fast beslutna att hitta ingredienser som är effektiva för att motverka ålderstecken, acne och allt däremellan. Med hjälp av de senaste forskningsmetoderna letar våra forskare efter ny teknik och nya ingredienser. Varje innovation testas sedan otaliga gånger för att vi ska kunna leverera ett fullgott resultat. De här nyckelingredienserna gör vår hudvård effektiv. Vi vill att kvinnor ska känna att de kan lita på forskningen som handlar om deras hy och älska resultatet de levererar.